Oferta - Szkraby i Muzyka

Wszystkie dzieci rodzą się z wrodzonym potencjałem muzycznym.

Dzięki wprowadzeniu w świat muzyki w tak młodym wieku, zaszczepiane są zdrowe zasady uczenia się, a także tworzona jest solidna baza do dalszego rozwoju muzycznego oraz intelektualnego.

Programowi „Szkraby i Muzyka” towarzyszy maskotka zwana „Kraki”. Ta mała ośmiornica swoimi ramionami symbolizuje różnorodne umiejętności i talenty, jakie małe dzieci mogą rozwijać, dzięki odpowiedniemu wsparciu.

Fantazja i kreatywność są dodatkowo wzmocnione rysowaniem i drobnymi pracami plastycznymi, wykonywanymi zgodnie z sugestią z podręcznika. Tematy każdego tygodnia są zaczerpnięte z życia codziennego, np. plac zabaw, zabawki, imprezy, przyroda i zwierzęta, na ulicy, w domu, jedzenie, moje ciało i jego funkcje itp., a wszystko jest powiązane z muzyką. Zwłaszcza piosenki i wiersze pomagają w zrozumieniu muzyki, ale dodatkowo wpływają na rozwój umiejętności językowych dziecka.

Kto może brać udział?
Dzieci od 1,5 do 4 roku życia.

Czas trwania lekcji:
45 minut raz w tygodniu

Czas trwania kursu:
2-2,5 roku

Liczebność grupy:
3-10 dzieci z rodzicami

Opłata miesięczna za udział w zajęciach:
249 PLN

Zajęcia „Szkraby i Muzyka” w naszej szkole prowadzą Marta Nowak i Aleksandra Olkiewicz.

Lekcje śpiewu dla dzieci i młodzieży Poznań

Marta Nowak

Zajęcia wczesnodziecięce, wokal

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu kierunku Dyrygentura Chóralna (2017).

Prowadzi Chór Parafii Farnej oraz jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu.

Zaangażowana w ruch związany z muzyką liturgiczną.

W wolnym czasie podróżuje, konsekwentnie dowodząc, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Lekcje gry na keyboardzie Poznań

Aleksandra Olkiewicz

Zajęcia wczesnodziecięce, instrumenty klawiszowe.

Absolwentka PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie na kierunku rytmika.

Magister rytmiki w Poznańskiej Akademii Muzycznej.

Licencjat w specjalności dyrygentura chóralna.

Uważa, że muzyka tkwi w każdym z nas.

Za cel obiera sobie, aby wywołać jak najwięcej radości ze wspólnego muzykowania.

Nie może usiedzieć w jednym miejscu – w wolnych chwilach podróżuje po Europie lub aktywnie spędza czas.