Dostępne rabaty

Wspierając edukację muzyczną Szkoła Muzyczna Yamaha Poznań oferuje następujące rabaty w roku szkolnym 2023/2024.

Dla posiadaczy krajowej karty dużej rodziny: 5% na czesne

Dla posiadaczy poznańskiej karty rodziny dużej: 5% na czesne

Dla posiadaczy karty seniora (wiek 60+): 5% na czesne

Dla ucznia Szkoły Muzycznej Yamaha Poznań na kolejny program: 5% na czesne

Dla każdego członka najbliższej rodziny ucznia Szkoły Muzycznej Yamaha Poznań*: 5% na czesne

Dla pracowników Szkoły Muzycznej Yamaha Poznań na lekcje grupowe: 25% na czesne

Dla każdego członka najbliższej rodziny pracowników Szkoły Muzycznej Yamaha Poznań na lekcje grupowe**: 25% na czesne

Uwagi:

1. Rabaty nie sumują się.

2. Opłata wpisowa nie jest objęta rabatem i jest płatna jednorazowo dla każdego ucznia, niezależnie od liczby realizowanych programów.

* gdy uczniem jest dziecko – rodzeństwo i rodzice; gdy uczniem jest dorosły – współmałżonek lub partner/partnerka lub dziecko

** dzieci, współmałżonek lub partner/ka