Nauka śpiewu Poznań

Program wokalny (zajęcia indywidualne i grupowe) dla dzieci od 6. roku życia, młodzieży i dorosłych.

W małych grupach uczniowie uczą się śpiewać, czytać nuty, wspólnie muzykować, uczą się pracy z mikrofonem, ruchu scenicznego oraz podstaw gry na instrumencie klawiszowym.

Poznają repertuar w różnych stylach. Każdy etap nauki jest wspierany nagraniami na nośniku USB, co sprawia, że nauka w domu jest dużo łatwiejsza.

Kto może brać udział?
Dzieci od 6. roku życia, młodzież i dorośli.

Czas trwania lekcji:
55 minut raz w tygodniu

Liczebność grupy:
2-10 uczestników

Opłata miesięczna za udział w zajęciach:
279 PLN

Zajęcia z wokalu w naszej szkole prowadzą Marianna Kanke i Marta Nowak.

Lekcje śpiewu dla dorosłych Poznań

Marianna Kanke

Instrument: skrzypce, wokal

Studentka kierunku wokalistyka jazzowa na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Gry na skrzypcach uczyła się przez 12 lat w Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie.

Swoje umiejętności wokalne i lektorskie kształtowała na różnych
warsztatach m. in. z Katarzyną Groniec, Natalią Niemen oraz Maciejem
Jabłońskim.

Jej pasją są wędrówki górskie, a także nauka języków obcych.

Lekcje śpiewu dla dzieci i młodzieży Poznań

Marta Nowak

Zajęcia wczesnodziecięce, wokal

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu kierunku Dyrygentura Chóralna (2017).

Prowadzi Chór Parafii Farnej oraz jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu.

Zaangażowana w ruch związany z muzyką liturgiczną.

W wolnym czasie podróżuje, konsekwentnie dowodząc, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.