Oferta - Niemowlaki w krainie dźwięków

Wszystkie dzieci rodzą się z wrodzonym potencjałem muzycznym.

Dzięki wprowadzeniu w świat muzyki w tak młodym wieku, zaszczepiane są zdrowe zasady uczenia się, a także tworzona jest solidna baza do dalszego rozwoju muzycznego oraz intelektualnego.

Program „Niemowlaki w Krainie Dźwięków” przeznaczony jest dla dzieci od czwartego miesiąca życia wraz z aktywnym udziałem rodziców. Maskotką zajęć jest pluszowa foka „Robby”, która wprowadza dzieci w ich pierwszą fazę muzycznego rozwoju.

Tematy każdego tygodnia są zaczerpnięte z życia codziennego, np. kąpiel, zmiana pieluszki, spanie, jedzenie, poruszanie się, ząbkowanie, nauka mówienia, choroby, urodziny.

Za pomocą muzyki, grając na prostych instrumentach, wykorzystując zabawki i inne przedmioty codziennego użytku, proces uczenia się jest wspierany w zróżnicowany sposób i jednocześnie skierowany w stronę dziecka.

Podręcznik zawierający piosenki, wiersze i komentarze, a także płytę CD, wspiera zarówno rodziców jak i nauczycieli.

Kto może brać udział?
Dzieci pomiędzy 4 a 18 miesiącem życia

Czas trwania lekcji:
45 minut raz w tygodniu

Liczebność grupy:
3-10 dzieci z rodzicami

Opłata miesięczna za udział w zajęciach:
249 PLN

Zajęcia „Niemowlaki w Krainie Dźwięków” w naszej szkole prowadzi Marta Nowak.

Lekcje śpiewu dla dzieci i młodzieży Poznań

Marta Nowak

Zajęcia wczesnodziecięce, wokal

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu kierunku Dyrygentura Chóralna (2017).

Prowadzi Chór Parafii Farnej oraz jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu.

Zaangażowana w ruch związany z muzyką liturgiczną.

W wolnym czasie podróżuje, konsekwentnie dowodząc, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.