Lekcje gry na keyboardzie Poznań

W programie „Fun Key Kids” dzieci od 6. roku życia uczą się grać na instrumencie klawiszowym typu keyboard.

Głównym celem kursu jest:

Muzykowanie w zespole,

Nauczenie się „międzynarodowego języka muzycznego”, jako środka przekazu swoich pomysłów i uczuć,

Rozwój zdolności twórczych, takich jak harmonizowanie, aranżowanie i improwizowanie.

Kto może brać udział?
Dzieci w wieku 6-8 lat

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-10 uczniów

Opłata miesięczna za udział w zajęciach:
249 PLN

Zajęcia „Fun Key Kids” w naszej szkole prowadzi Aleksandra Olkiewicz.

Aleksandra Olkiewicz

Zajęcia wczesnodziecięce, instrumenty klawiszowe.

Absolwentka PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie na kierunku rytmika.

Magister rytmiki w Poznańskiej Akademii Muzycznej.

Licencjat w specjalności dyrygentura chóralna.

Uważa, że muzyka tkwi w każdym z nas.

Za cel obiera sobie, aby wywołać jak najwięcej radości ze wspólnego muzykowania.

Nie może usiedzieć w jednym miejscu – w wolnych chwilach podróżuje po Europie lub aktywnie spędza czas.