Cennik programów edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024

Oferta programowa na rok szkolny 2023/2024

w Szkole Muzycznej YAMAHA w Poznaniu

obowiązująca od 01.09.2023 r.

Nazwa programu

Wiek

Ilość osób
w grupie

Długość jednostki
lekcyjnej (min/tyg)

Cena brutto
za miesiąc w PLN

PROGRAMY WCZESNODZIECIĘCE

Niemowlaki
w Krainie Dźwięków

4 – 18
miesięcy

3-10

45 minut

339 PLN

Szkraby
i Muzyka

1,5 – 4
lata

3-10

45 minut

339 PLN

PROGRAMY OGÓLNOROZWOJOWE – SYSTEM EDUKACJI MUZYCZNEJ YAMAHA

Junior Music Course
(JMC)

4 – 6
lata

3-8

60 minut

339 PLN

Junior Step
Fundamental Course
(JSFC)

6 – 8
lata

3-8

60 minut

339 PLN

PROGRAMY INSTRUMENTALNE

Play for Keeps
(Keyboard)

Od 8 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

Gitara
Klasyczna

Od 8 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

Flet
Prosty

Od 6 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

SZKOŁA MUZYKI ROZRYWKOWEJ – POPULAR MUSIC COURSE

Class vocals
(zajęcia wokalne)

Od 6 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

PMC
Perkusja

Od 7 roku życia
młodzież i dorośli

2
3

45 minut
55 minut

339 PLN

Guitar Encounters
PMC Gitara elektryczna

Od 8 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

PMC
Gitara basowa

Od 10 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

PMC
Saksofon

Od 10 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

PMC
Flet poprzeczny

Od 10 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

PMC
Skrzypce

Od 10 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

PROGRAMY INSTRUMENTALNE INSPIROWANE METODĄ EDUKACYJNĄ YAMAHA

Ukulele*

Od 8 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

Trąbka*

Od 8 roku życia
młodzież i dorośli

2
3-9

45 minut
55 minut

339 PLN

Big Band Poznań*

Od 8 roku życia
młodzież i dorośli

bez limitu

120 minut
(2 razy w miesiącu)

59 PLN dla uczniów Szkoły
159 dla osób spoza Szkoły

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Wszystkie
programy

indywidualne
cena za 1 lekcje

45 minut
60 minut

125 PLN
150 PLN

Uwagi:

  1. Podane ceny są cenami brutto.
  2. Jednorazowa opłata wpisowa przy wszystkich programach wynosi 49 PLN brutto.
  3. Umowa z klientem zawierana jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
  4. Program Big Band Poznań nie podlega systemowi rabatów.
Dostępne rabaty:
  1. Z tytułu karty dużej rodziny (miejskiej lub krajowej) – 5%
  2. Z tytułu karty seniora – 5%
  3. Z tytułu podpisania umowy na rzecz kolejnego dziecka w tej samej rodzinie lub kolejnego programu – 5%
  4. Rabat dla pracowników Szkoły i małżonków/partnerów oraz ich dzieci – 25%
Rabaty nie sumują się.
* program inspirowany systemem (edukacji) Szkoły Muzycznej YAMAHA