Nauczyciele - Emma Kluczyńska

Emma Kluczyńska

Posiada tytuł magistra sztuki w dyscyplinie Kompozycja i Aranżacja kształcąc się na studiach I oraz II stopnia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego pod okiem prof. Krzesimira Dębskiego.

Główne pola jej działalności to komponowanie oraz aranżowanie utworów szeroko pojętej muzyki rozrywkowej i estradowej na składy wszelkiej maści. Czynnie działa w poznańskim środowisku muzycznym, m. in. z Poznańską Piętnastką. Jednym z ostatnim projektów którym zarządza, dyryguje i tworzy na jego potrzeby aranżacje to Big-Band AM Paderewski.

W 2021 roku została laureatką programu stypendialnego „Młoda Polska” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Największą satysfakcję i radość sprawia jej etap końcowy pracy nad opracowaniami utworów, czyli praca z muzykami poprzez prowadzenie big-bandów i orkiestr.