Nauczyciele - Tomasz Karwański

Gitara elektryczna lekcje Poznań

Tomasz Karwański

Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 3 lat w Szkole Muzycznej YAMAHA w Pułtusku. Podczas 15 letniej nauki w tej placówce, zdobył gruntowne umiejętności gry na fortepianie, gitarze klasycznej, gitarze basowej, saksofonie. Był też członkiem chóru działającego przy szkole.

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w specjalności dyrygentura chóralna. Obecnie również pracownik tej instytucji.

Od marca 2016 roku jest dyrygentem Chóru i Orkiestry JORDAN, zespołu działającego przy Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Wraz z tym zespołem współtworzył oraz dyrygował m.in. podczas: Dni w Diecezji w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Poznaniu w Parku Cytadela, Światowych Dni Młodzieży 2016 na katechezach dla polskich pielgrzymów na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, Dni Młodych „Paradiso" w Gostyniu na Świętej Górze, Narodowej Pielgrzymki do Rzymu w dziękczynieniu za chrzest Polski oraz minione ŚDM 2016 w Bazylikach: św. Pawła za Murami, św. Jana na Lateranie oraz św. Piotra.

Uczestnik Lednickich Spotkań Młodych na Polach Lednickich, jako chórzysta, a także współprowadzący na warsztatach muzycznych, przygotowujących do tych wydarzeń. Brał też udział w Warsztatach Gospel w Poznaniu, Skokach, Górze Kalwarii, Warsztatach Muzyki Liturgicznej w Poznaniu, czy Płocku oraz Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych w Krakowie.

Ma również bardzo bliski kontakt z muzyką pop-jazz. Jest współzałożycielem, kompozytorem oraz pianistą w zespole „Substytut?”.

Zdobywca III miejsca na XVII Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu oraz nagrody od Chóru Dziewczęcego, Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego.