Nauczyciele - Marta Nowak

Lekcje śpiewu dla dzieci i młodzieży Poznań

Marta Nowak

Zajęcia wczesnodziecięce, wokal

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu kierunku Dyrygentura Chóralna (2017).

Prowadzi Chór Parafii Farnej oraz jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu.

Zaangażowana w ruch związany z muzyką liturgiczną.

W wolnym czasie podróżuje, konsekwentnie dowodząc, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.